O oddílu

Administrátor, 22. 2. 2008

Kdo jsme?
Náš oddíl orientačního běhu je součástí Vysokoškolského sportovního klubu Mendelovy univerzity. Zabýváme se především pěším orientačním během, výjimečně se účastníme závodů MTBO či lyžařského OB. V rámci přípravy se naši členové pravidelně účastní krosů, běhů do vrchu, cyklomaratonů apod. Členská základna čítá necelých 60 členů od nejmladších žáků po zkušené veterány. Naše vazba na Mendelovu univerzitu je poměrně volná, její studenti oproti minulosti tvoří jen velmi malé procento členů. Naším cílem je zejména práce s mládeží a dále poskytování výkonnostním závodníkům dobrých podmínek pro přípravu na mistrovské soutěže. Za tímto účelem pořádáme ročně několik soustředění, zejména v období zimní objemové přípravy.

Trocha historie…
Oddíl orientačního běhu VSK MENDELU v Brně, o. s. byl založen v roce 1965 z iniciativy Vlastimila Kloce, tehdejšího učitele na VŠZ a nadšeného propagátora orientačního běhu. Největší rozkvět oddíl prožíval v 70. a 80. letech minulého století, kdy za oddíl běhali převážně vysokoškoláci nejen z MENDELU, ale prakticky celé Moravy. Členové oddílu pod předsednictvím Jardy Dokoupila v této době pravidelně tvořili třetinu reprezentace Československa. Mezi nejúspěšnější členy patřili Zdeněk Lenhart, Jiří Ticháček, Evžen Cigoš, Mirka Hudečková-Potěšilová, Jiří Hlaváč, Josef Hubáček, Jana Hlaváčová-Galíková, Petra Novotná, Rudolf Ropek a mnoho dalších. Vrcholná éra oddílu skončila se společenskými změnami na přelomu 80. a 90. let, které s sebou přineslo ukončení podpory vysokoškolského sportu. V této době se členská základna snížila na polovinu a zejména kleslo procento studentů. V roce 1995 stálo vedení oddílu před rozhodnutím, zda studentský oddíl zrušit a spojit se s některým z brněnských oddílů, či prakticky znovu vybudovat oddíl od mládeže. Byla zvolena druhá varianta, a v tomto období tak oddíl sestával ze dvou částí — mládežnického kroužku orientačního běhu soustředěného kolem gymnázia na Vejrostově ulici a dospělé části, která se soustředila zejména na mladou disciplínu MTBO — parta nadšenců kolem Pavla Pekárka v této době patřila nejen k české, ale i světové špičce (sourozenci Ryglovi, Pavel Bureš, Jiří Procházka). Cyklisté posléze založili vlastní oddíl zaměřený prakticky výhradně na soutěže MTBO. Mládežnická část oddílu mezitím dospěla, takže v současné době má náš oddíl již prakticky „standardní“ věkovou skladbu.

Vedení oddílu

Předseda:

 • Zdeněk Mazal

Tajemník:

 • Tomáš Verner

Hospodář:

 • Petra Chroustová

Členové výboru:

 • Vladimír Dokoupil
 • Tomáš Verner
 • Petra Chroustová
 • Adam Bravený
 • Emil Bauer
 • Aleš Chmelík
 • Zdeněk Mazal
 • Karel Fučík

Žádné komentáře

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
© VSK MENDELU v Brně, oddíl OB 2008 - 2010